Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders en medewerkers ook invloed op ons schoolbeleid. De MR adviseert de schoolleiding en heeft soms ook instemmingsrecht. In de Schoolgids staat meer informatie over de MR.

 


De Spoorzoeker

Kasteel Hillenraedstraat 36 

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 78 36 03

E-mail: Spoorzoeker@aloysiusstichting.nl