Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Contactmomenten

Onze leerkrachten gaan na een startgesprek aan het begin van het schooljaar ook op huisbezoek. Verder worden ouders minimaal twee keer per jaar uitgenodigd op school voor een gesprek met de leerkracht.

 

Na schooltijd zijn leerkrachten aanwezig om ouders te woord te staan. Dat kan natuurlijk ook per telefoon of e-mail.

 

Ouders zijn verder van harte welkom tijdens koffie-ochtenden en is er een ouderwerkgroep die meedenkt en -helpt bij activiteiten op school.

 

 

 


De Spoorzoeker

Kasteel Hillenraedstraat 36 

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 78 36 03

E-mail: Spoorzoeker@aloysiusstichting.nl