Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

De Spoorzoeker

Kasteel Hillenraedstraat 36

6043 HK Roermond

Limburg

Tel.: 0475 - 320 805

E-mail: Spoorzoeker@aloysiusstichting.nl

 

Veiligheidcoördinator

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. U bent altijd van harte welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke zaken te bespreken en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Komt u er samen niet uit dan is een gesprek met de intern begeleider de volgende stap. Bent u van mening dat uw klacht niet naar tevredenheid behandeld wordt dan kunt u zich wenden tot de locatiecoördinator Sanne Dijkcs.

 

Als u vindt dat uw klacht dan nog niet (voldoende) afgehandeld is, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie. De veiligheidscoördinator van onze school, Sanne Dijcks kan u hierbij ondersteunen. De klacht kan worden ingediend bij het bestuur:

Aloysius Stichting

Postbus 98

2215 ZH Voorhout

 


De Spoorzoeker

Kasteel Hillenraedstraat 36 

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 - 320 805

E-mail: Spoorzoeker@aloysiusstichting.nl