Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

De Spoorzoeker

Kasteel Hillenraedstraat 36

6043 HK Roermond

Limburg

Tel.: 0475 - 320 805

E-mail: Spoorzoeker@aloysiusstichting.nl

 

Veiligheidcoördinator

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. U bent altijd van harte welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke zaken te bespreken en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Komt u er samen niet uit dan is een gesprek met de intern begeleider de volgende stap. Bent u van mening dat uw klacht niet naar tevredenheid behandeld wordt dan kunt u zich wenden tot de locatiecoördinator Sanne Dijkcs.

 

Als u vindt dat uw klacht dan nog niet (voldoende) afgehandeld is, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie. De veiligheidscoördinator van onze school, Sanne Dijcks kan u hierbij ondersteunen. De klacht kan worden ingediend bij het bestuur:

Aloysius Stichting

Postbus 98

2215 ZH Voorhout

 


De Spoorzoeker

Kasteel Hillenraedstraat 36 

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 - 320 805

E-mail: Spoorzoeker@aloysiusstichting.nl