Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

De Spoorzoeker

Kasteel Hillenraedtstraat 36

6043 HK Roermond

Limburg

Tel.: 0475 78 36 03

E-mail: Spoorzoeker@aloysiusstichting.nl

 

Veiligheidcoördinator

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. U bent altijd van harte welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke zaken te bespreken en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Komt u er samen niet uit dan is een gesprek met de intern begeleider de volgende stap. Bent u van mening dat uw klacht niet naar tevredenheid behandeld wordt dan kunt u zich wenden tot de locatiecoördinator Sanne Dijkcs.

 

Als u vindt dat uw klacht dan nog niet (voldoende) afgehandeld is, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie. De veiligheidscoördinator van onze school, Sanne Dijcks kan u hierbij ondersteunen. De klacht kan worden ingediend bij het bestuur:

Aloysius Stichting

Postbus 98

2215 ZH Voorhout

 

Vertrouwenspersonen

Onze externe onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn Chris Woerden (06-22 723 603) en Wim Pietersma (06-51 040 539).

Beiden zijn ook bereikbaar via het bestuurskantoor in Voorhout: 0252-43 40 00.

 


De Spoorzoeker

Kasteel Hillenraedstraat 36 

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 78 36 03

E-mail: Spoorzoeker@aloysiusstichting.nl