Onze partners

Als school gaan we er graag op uit en halen de wereld ook in school. We werken met verschillende organisaties samen om kinderen een breed aanbod te bieden in kunst, cultuur en sport.

 

Centrum Jeugd en Gezin, GGD, Leerplicht en het Veiligheidshuis zijn vaste samenwerkingspartners die ook lid zijn van de commissie van begeleiding. Die commissie komt eens per twee weken bij elkaar om te bespreken hoe het gaat met de ontwikkeling van onze leerlingen. De commissie ondersteunt en begeleidt leerlingen en leerkrachten op basis van het ontwikkelingsperspectief (OPP).
 

We werken verder samen met partners in jeugdhulp en jeugdzorg, zoals Centrum Jeugd en Gezin, de Mutsaersstichting, Ergotherapie Midden-Limburg, GGD, de schoolarts, PSW, PGZ, Bureau Jeugdzorg, Hoeve de Kaolder, Rubicon, Koraalgroep, Max Ernst, Talenti a Casa, Grijp het leven, HD Groep en MET GGZ.

In de regio Roermond werken we samen met onze collega-scholen van Aloysius.
 

Met De Ortolaan Roermond voor voortgezet speciaal onderwijs is een heel nauwe samenwerking.
 

In ons samenwerkingsverband passend onderwijs werken we samen met scholen in het regulier basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Met scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs zorgen we voor een goede overgang voor leerlingen naar de brugklas.