News folder

Sterke basis De Spoorzoeker levert goede inspectiebeoordeling op

De Spoorzoeker in Roermond zet twee superhelden in die kinderen helpen om te speuren naar hun talenten. Het zelfvertrouwen groeit en leren lukt beter.
News folder

Goede inspectiebeoordeling is een mooie waardering voor De Spoorzoeker

De Spoorzoeker in Roermond krijgt de beoordeling Goed van de Onderwijsinspectie. Een mooie waardering voor de inzet van het team!
News folder

Bijzondere schoolverlatersdag op De Spoorzoeker

Groep 8 die onze school verlaat ... Dat is altijd een bijzonder moment. Een korte terugblik op onze Schoolverlatersdag 2020!
News folder

De Spoorzoeker Roermond blij met kennisdeling in project samenwerkingsverband primair onderwijs 31-02 Midden-Limburg

De Spoorzoeker Roermond werkt samen met andere scholen in een project van het samenwerkingsverband passend onderwijs Midden-Limburg. Met succes.
News folder

De Spoorzoeker maakt leerlingen ICT-vaardig vanaf groep 1

Op De Spoorzoeker in Roermond ontwikkelen kinderen vanaf groep 1 hun ICT-vaardigheden. Leerkracht Roy vertelt er graag meer over.
News folder

Gezonde jeugd, gezonde toekomst: De Spoorzoeker

De Spoorzoeker in Roermond geeft leerlingen graag mee dat een gezonde leefstijl belangrijk is en doet dat samen met de gemeente en het CJG.
News folder

In samenwerkingsverband primair onderwijs 31-02 Midden-Limburg draait een innovatief samenwerkingsproject.

In Midden-Limburg draait een innovatief samenwerkingsproject: De Spoorzoeker doet mee. Doel: leren van elkaar als 'regulier', sbo en so.
News folder

Ambitiegericht werken met 4D-model op de Spoorzoeker

De Spoorzoeker in Roermond startte als eerste Aloysiusschool met ambitiegericht werken op basis van het 4D-model. Een kijkje in de keuken.

De Spoorzoeker

Kasteel Hillenraedstraat 36 

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 78 36 03

E-mail: Spoorzoeker@aloysiusstichting.nl