Als U uw kind wilt aanmelden...

Voor aanmelding bij onze school, is het nodig dat u uw kind éérst registreert via onze website: www.aloysiusstichting.nl/registreren


Op deze website vult u het registratieformulier in. U geeft op het formulier de voorkeur aan voor onze school. Als u al een kennismakingsgesprek heeft gehad op onze school, dan kunt u dit ook aangeven. Is dat nog niet zo, dan nodigen wij u graag uit voor een persoonlijke kennismaking. Is onze school de juiste plek voor uw kind, dan zullen wij u een aanmeldformulier toesturen waarmee u hem of haar daadwerkelijk bij onze school officieel kan aanmelden.

 

Mocht tijdens het kennismakingsgesprek blijken dat uw kind tóch beter tot zijn recht komt op één van onze andere scholen, dan begeleiden wij u en uw kind natuurlijk naar de juiste onderwijsplek.

 

Toelaatbaarheidsverklaring is nodig

Om ingeschreven te worden in ons speciaal (basis) onderwijs, is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband passend onderwijs. De huidige school van uw kind kan u helpen bij het aanvragen van zo’n verklaring. Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op.
 

Toelatingsbeleid

De aangemelde leerling dient in het bezit te zijn van een geldige Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), dan wel op basis van aangeleverde pedagogisch-didactische informatie in aanmerking te komen voor een aan te vragen TLV. Ons aanbod is gericht op leerlingen met een cognitie moeilijk lerend tot (hoog)gemiddeld begaafd niveau.

Als de school niet het meest passende aanbod en ondersteuning kan bieden, wordt in overleg met ouders/verzorgers en eventuele hulpverlening bekeken wat een alternatief kan zijn.

Op basis van onderstaande weigeringsgronden kan besloten worden een leerling niet toe te laten tot de school. Dit besluit wordt door de locatiecoördinator toegelicht en gemotiveerd in een gesprek met ouders/verzorgers. Ook wordt advies verstrekt met betrekking tot een alternatief (een andere

Aloysiusschool) en zal er actieve betrokkenheid zijn onzerzijds.
 

De weigeringsgronden kunnen zijn:

  • De maximale opnamecapaciteit van gemiddeld 12 leerlingen in de onderwijskundig en pedagogisch passende groep is bereikt. Als het maximum is bereikt, hanteert de school een wachtlijst.
  • De gedragsproblematiek is van dien aard dat deze de ondersteuningsmogelijkheden van de school overschrijdt en onderwijs binnen een school niet haalbaar is.
  • Het didactisch functioneringsniveau ligt onder de minimumgrens, dan wel boven de maximumgrens die de school hanteert.
  • Als de leerling niet in staat blijkt in een groep te functioneren. Dit omdat hij/zij in hoge mate één-op-één begeleiding nodig heeft op didactische en/of pedagogisch vlak.