Een klacht?

Soms gebeurt er iets op school waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn. Wie een klacht heeft, of het niet eens is met de gang van zaken op school, kan dit altijd bespreken met de persoon om wie het gaat of degene die erover heeft beslist. Vaak is dat de leerkracht.

 

Wie zich onvoldoende gehoord voelt, kan ook een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur of contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen Chris Woerden (06 22 723 603) of Wim Pietersma (06 51040539). Alle contactgegevens staan in de schoolgids.

 


De Spoorzoeker

Kasteel Hillenraedstraat 36 

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 78 36 03

E-mail: Spoorzoeker@aloysiusstichting.nl