Aloysius Stichting

Onze school hoort bij de Aloysius Stichting. Aloysius biedt met een kleine duizend medewerkers onderwijs aan ruim 3700 kinderen en jongeren die (soms tijdelijk) het beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs.
 

Hoe verschillend de scholen van Aloysius ook zijn, allemaal werken zij vanuit dezelfde visie, missie, onderwijsvisie en de kernwaarden Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie.
 

Scholen geven op eigen wijze vorm aan de koers Sterk onderwijs voor een betekenisvolle toekomst. Meer weten? Bekijk dan onze korte koersanimatie. Hoe de scholen van Aloysius werken aan deze koers is elk jaar te lezen in ons jaarmagazine.