Ouderwerkgroep | Medezeggenschapsraad

We zijn blij met onze actieve ouderwerkgroep! De werkgroep helpt mee met praktische zaken op school.

 

Ouders en medewerkers denken, praten en beslissen mee over ons schoolbeleid in de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft recht op informatie, geeft de directeur advies en moet soms ook instemmen met nieuwe onderwijsplannen. Zo is medezeggenschap op onze school goed geregeld. Meer weten? Mail de secretaris van de MR: brigit.saes@aloysiusstichting.nl.

 

Als ouder ook een stem laten horen in onze stichting? Dat kan in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Aloysius Stichting.