Toekomstgericht programma

In de samenleving hebben kinderen nu en ‘straks’ meer nodig dan belangrijke vakken als taal en rekenen. Daarom gaan kinderen vanaf 4 jaar aan de slag met Engels.

 

 

Vanaf de kleuterleeftijd leren kinderen spelenderwijs programmeren en ze ontwikkelen hun ICT-vaardigheden. We besteden ook aandacht aan mediawijsheid, zodat kinderen leren omgaan met informatie en sociale media.

Onze leerlingenraad denkt en praat mee over schoolzaken. De kinderen in de raad leren hun mening verwoorden en ontdekken wat medezeggenschap is.