Speurneuzen

Onze Speurneuzen zijn kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren. In de Speurneuzengroep krijgen zij voor spelling, lezen en rekenen het onderwijs en de begeleiding die zij nodig hebben voor hun talentontwikkeling. De andere vakken volgen zij in hun stamgroep.
 

Door veel positieve aandacht en praktisch onderwijs dat aansluit bij de belevingswereld, doen kinderen bij de Speurneuzen zelfvertrouwen op en lukt leren tóch. Stap voor stap worden kinderen zelfredzamer, zodat zij sterker staan als zij vervolgstappen gaan zetten.