Leestijd 2 - 3 min
"Wij zijn Goed!"
“Ons team werkt elke dag keihard om onze leerlingen goed te laten leren op school. Dat de Onderwijsinspectie dat ook heeft gezien en gemerkt, is een mooie waardering die ons team meer dan verdient”, vindt coördinator Sanne Dijcks van De Spoorzoeker in Roermond. Directeur Bart Waijers kan dat alleen maar beamen. “Hier staat een geweldig team!”

De Onderwijsinspectie kijkt minimaal eens per vier jaar op elke school wat goed gaat, wat beter kan en wat misschien beter moet. Is de onderwijskwaliteit op orde, dan krijgt een school een mooie voldoende. De Spoorzoeker doet het béter dan dat en krijgt van de inspectie een Goed. Op 13 oktober 2020 kwam de Onderwijsinspectie op bezoek bij en het onderzoeksrapport viel deze week in de bus. Met – letterlijk – Goed nieuws.

Trots!

“Natuurlijk zijn wij trots”, bevestigt Sanne. “Ik vind het bijvoorbeeld mooi dat de inspectie de goede samenwerking in het team goed vindt en ook terugziet dat wij goed samenwerken met kinderen in de klas en in de Leerlingenraad. Dat wij ouders betrekken bij het onderwijs en dat het ons als school voor speciaal onderwijs met partners in onderwijs, jeugdzorg en sport lukt om passend onderwijs en goede begeleiding te bieden.”

Kwaliteit

Wat viel de inspectie nog meer positief op? De kwaliteitscultuur en kwaliteitszorg zijn goed op De Spoorzoeker. Het team evalueert zijn werk doorlopend en kijkt op leerling-, groeps- en schoolniveau steeds wat nog beter kan. Ook leren teamleden met en van elkaar.

Positief leerklimaat

Minstens zo belangrijk is dat De Spoorzoeker een prettige school is voor leerlingen, schrijft de Onderwijsinspectie. “Het pedagogisch klimaat is Goed, doordat alle medewerkers voortdurend aandacht hebben voor de sfeer op school en zij werken hier op eenzelfde wijze aan. De afspraken die er zijn om goed met elkaar om te gaan zijn voor iedereen duidelijk en worden nagekomen. Dit vormt de basis voor een fijne sfeer waarin leerlingen werken en leren.”

Superhelden vallen in de smaak

Na de zomervakantie introduceerde De Spoorzoeker twee superhelden: Tara en Sim. Zij speuren op hun eigen manier naar talent. “Onze leerlingen zijn dol op onze superhelden, het is natuurlijk leuk dat ze ook de Onderwijsinspectie aanspreken”, vertelt Bart.

Zo staat in het inspectierapport: “Ook de recent gekozen mascottes Tara en Sim, de superhelden van De Spoorzoeker, dragen bij aan een goed pedagogisch klimaat. Leerlingen worden met behulp van deze mascottes aangesproken als ‘superheld’. Daarmee wil het team benadrukken dat de leerlingen talentvol zijn en zo wil het team de zelfverzekerdheid van leerlingen stimuleren.”

‘Gewoon’ goed aan het werk

Natuurlijk is de Goed van de inspectie gevierd op school. En teamleden zijn in de bloemen gezet door het bestuur van de Aloysius Stichting, waarvan De Spoorzoeker onderdeel is. Daarna ging het ‘gewone’ werk natuurlijk weer door, vertellen Sanne en Bart. “Samen onze leerlingen op een positieve manier stimuleren om hun talent te ontwikkelen.” 

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel