Visie de Spoorzoeker

Wij doen er alles aan om onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen, zodat zij zich gelukkig(er) voelen. Wij bieden perspectief op een goede toekomst, waarin zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Wij leren kinderen niet alleen veel op het gebied van taal, rekenen en andere vakken, maar ondersteunen ook hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

 

Wij kijken naar talent van kinderen. We zijn ons ook bewust van mogelijke beperkingen, leerpunten en uitdagingen, maar laten ieder kind voelen dat het altijd de moeite waard is. Zelfvertrouwen (weer) laten groeien, is één van onze belangrijkste aandachtspunten. Net als kinderen leren omgaan met zichzelf en anderen. Daarin zijn onze medewerkers specialisten.

 

Kernwaarden

Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie zijn de kernwaarden van waaruit wij bij Aloysius werken.

 

Daarnaast vinden wij op De Spoorzoeker de volgende zaken heel belangrijk:
• Kansen en mogelijkheden bieden aan iedere leerling
• Het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers staat voorop
• Waardering voor leerlingen, ouders en elkaar
• Openheid en plezier in ons dagelijks werk
• Betrokkenheid bij onze leerlingen
• Voorbeeldgedrag van ons allemaal

 


De Spoorzoeker

Kasteel Hillenraedstraat 36 

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 78 36 03

E-mail: Spoorzoeker@aloysiusstichting.nl