Maatwerk

Wij sluiten ons onderwijsaanbod en onze begeleiding aan op de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen. De vraag van de leerling staat dus centraal: wij passen ons onderwijs, modules en begeleiding zoveel mogelijk aan, aan wat een leerling op didactisch en sociaal-emotioneel gebied vraagt.

 


De Spoorzoeker

Kasteel Hillenraedstraat 36 

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 - 320 805

E-mail: Spoorzoeker@aloysiusstichting.nl