Missie van de Spoorzoeker

De Spoorzoeker is er voor kinderen tot dertien jaar die het beste op hun plek zijn in het speciaal onderwijs. Wij spreken het talent van kinderen aan!

Op onze school draait het niet alleen om goed onderwijs, maar ook om opvoeden. Wij zijn gespecialiseerd in het omgaan met allerlei gedrag van kinderen, dat soms komt door een stoornis of psychiatrische problemen (cluster 4). Samen met ouders, jeugdhulp en andere partners doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat onze leerlingen kunnen meedoen in onze samenleving. Ons onderwijs sluit aan op wat leerlingen kunnen. Wij bereiden ze vervolgens voor op een goede overstap naar vervolgonderwijs – waar mogelijk is dat regulier onderwijs.

 

Op onze school voelen kinderen zich veilig. Wij sluiten aan op wat een kind nodig heeft. Niet alleen wat betreft het onderwijsaanbod, ook in de manier hoe wij met ieder kind omgaan. Ons pedagogisch-didactisch handelen is dus afgestemd op individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van kinderen. Stap voor stap vergroten wij de zelfstandigheid en autonomie van ieder kind. Ouders zijn voor ons partners in de opvoeding.

 


De Spoorzoeker

Kasteel Hillenraedstraat 36 

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 78 36 03

E-mail: Spoorzoeker@aloysiusstichting.nl