Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Week tegen pesten

17 oktober 2022

Stop-pesten-buttons
Afgelopen week was de week tegen pesten! Onze Spoorzoeker-superheld Tara heeft in alle klassen de speciale stop-pesten-buttons uitgedeeld! Hierdoor konden alle leerlingen elke dag een button opspelden om te laten zien dat ze tegen pesten zijn. In alle klassen is er aandacht geschonken aan de week tegen pesten.

GRAPJE moet toch kunnen!?
Het thema van de week tegen pesten is dit jaar 'GRAPJE moet toch kunnen!?'

Humor en het maken van grappen heeft veel positieve kanten. Sámen lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid. Juist begin van het schooljaar is dit belangrijk. Naast die verbinding spelen grappen ook een rol in het bepalen van de normen in de groep. Door wel of niet om een grap te lachen bepaal je met elkaar wat acceptabel is. Tegelijkertijd is dit precies waar het ook mis kan gaan. Want is het grapje voor iederéén leuk, of wordt hiermee een specifieke leerling of specifieke groep uitgesloten en dreigt dit een norm te worden?

Hier hebben we in alle klassen bij stil gestaan in de week tegen pesten!

 Nieuwsarchief

De Spoorzoeker

Kasteel Hillenraedstraat 36 

6043 HK Roermond

Tel.: 0475 78 36 03

E-mail: Spoorzoeker@aloysiusstichting.nl